Med 15 år i branschen säkerställer vi rätt lösning för just dig!

Vi står redo vid telefonerna, ring 040 23 30 90

Verkstadspress - 20T Hydraulisk (JA1100PR)

20T Hydraulisk verkstadspress

3.998,00 SEK.
Finansieringsmöjligheter

Dela upp betalningen med Klarna - gäller endast privatpersoner.

JA1100PR är en 20T press med manuell handpump vilket göt den lätt att styra när du som användare ska pressa lager eller annat på plats.

 

Innan du sätter igång

Innan du använder denna produkt, ventilera pumpen på verkstadspressen, detta görs genom att öppna avlastningsventilen genom att vrida den moturs. Pumpa flera hela slag för att avlägsna eventuell luft i systemet. Kom ihåg att alltid läsa säkerhetsinstruktionerna innan du börjar använda din verkstadspress JA1100PR.

 

Hur man använder verkstadspressen

Vid användning, placera pressblocket på ramen av verkstadspressen, placera sedan arbetsstycket på pressblocket, stäng avlastningsventilen genom att vrida den medurs tills den är tät och helt stängd, pumpa sedan på handtag för att skapa tryckt mot användningsområdet. När arbetet är klart, tar du långsamt och försiktigt bort belastningen från arbetsstycket genom att vrida avlastningsventilen moturs med små intervaller.

Det är viktigt att verkstadspressen förvaras när den inte används, på en torr plats med kolven helt indragen, i utgångsläget, detta görs för att säkerställa att ingen smuts eller andra främmande föremål kommer på kolven.

Kontrollera hydrauloljan årligen genom att ta bort oljepåfyllningsmuttern ovanpå behållaren. Vid låg nivå, fyll på högkvalitativ hydraulolja, byt sedan oljepåfyllningsmuttern, ventilera verkstadspressen innan du använder den igen.

 

Jema Autolifte har så långt det är möjligt gjort vad som är krävs för att säkerställa din säkerhet vid användning av verkstadspressen JA1100PR, men du som användare måste också komma ihåg att använda ditt sunda förnuft vid användning av verkstadspressen då det är extremt stort tryck på kolven och den pressade delen kan detta göra att du som användare kan skadas när du använder verkstadspressen. Ingen varning är bättre än ditt goda omdöme, så se till att det är det första du tar med dig till något jobb.

 

Bra tips och råd

Dessutom finns det några självklara tips du bör tänka på när du använder din verkstadspress. Stål och andra material kan krossas, så använd alltid skyddsglasögon, om du upptäcker något som kan tyda på ett fel på din verkstadspress, sluta omedelbart att använda verkstadspressen och inspektera den noggrant. Om verkstadspressen ska användas på stora eller instabila föremål, se till att montera verkstadspressen stadigt i golvet.

 

Det är viktigt att endast kvalificerad personal använder verkstadspressen. Kom ihåg att hålla den ren och underhållen för bästa och säkraste prestanda. Samtidigt är det viktigt att du som användare inte överskrider den maximala kapaciteten på din verkstadspress.

 

Som med alla våra andra produkter är Jema Autolifte verkstadspress självklart CE-godkänd då vi är måna om din säkerhet!

 • CE-godkänd
 • Handmanövrerad
 • Hög kvalitet
 • 100% fabriksinspektion

Tekniska specifikationer

 • Tekniska specifikationer

  • Kapacitet: 20 Ton
  • Slaglängd: 185 mm
  • Arbetsområde: 0-910 mm
  • N.W. : 86 kg
  • G.W. : 88 kg

Jema Autolifte A/S

Verkstadspress - 20T Hydraulisk (JA1100PR)

3.998,00 SEK

JA1100PR är en 20T press med manuell handpump vilket göt den lätt att styra när du som användare ska pressa lager eller annat på plats.

 

Innan du sätter igång

Innan du använder denna produkt, ventilera pumpen på verkstadspressen, detta görs genom att öppna avlastningsventilen genom att vrida den moturs. Pumpa flera hela slag för att avlägsna eventuell luft i systemet. Kom ihåg att alltid läsa säkerhetsinstruktionerna innan du börjar använda din verkstadspress JA1100PR.

 

Hur man använder verkstadspressen

Vid användning, placera pressblocket på ramen av verkstadspressen, placera sedan arbetsstycket på pressblocket, stäng avlastningsventilen genom att vrida den medurs tills den är tät och helt stängd, pumpa sedan på handtag för att skapa tryckt mot användningsområdet. När arbetet är klart, tar du långsamt och försiktigt bort belastningen från arbetsstycket genom att vrida avlastningsventilen moturs med små intervaller.

Det är viktigt att verkstadspressen förvaras när den inte används, på en torr plats med kolven helt indragen, i utgångsläget, detta görs för att säkerställa att ingen smuts eller andra främmande föremål kommer på kolven.

Kontrollera hydrauloljan årligen genom att ta bort oljepåfyllningsmuttern ovanpå behållaren. Vid låg nivå, fyll på högkvalitativ hydraulolja, byt sedan oljepåfyllningsmuttern, ventilera verkstadspressen innan du använder den igen.

 

Jema Autolifte har så långt det är möjligt gjort vad som är krävs för att säkerställa din säkerhet vid användning av verkstadspressen JA1100PR, men du som användare måste också komma ihåg att använda ditt sunda förnuft vid användning av verkstadspressen då det är extremt stort tryck på kolven och den pressade delen kan detta göra att du som användare kan skadas när du använder verkstadspressen. Ingen varning är bättre än ditt goda omdöme, så se till att det är det första du tar med dig till något jobb.

 

Bra tips och råd

Dessutom finns det några självklara tips du bör tänka på när du använder din verkstadspress. Stål och andra material kan krossas, så använd alltid skyddsglasögon, om du upptäcker något som kan tyda på ett fel på din verkstadspress, sluta omedelbart att använda verkstadspressen och inspektera den noggrant. Om verkstadspressen ska användas på stora eller instabila föremål, se till att montera verkstadspressen stadigt i golvet.

 

Det är viktigt att endast kvalificerad personal använder verkstadspressen. Kom ihåg att hålla den ren och underhållen för bästa och säkraste prestanda. Samtidigt är det viktigt att du som användare inte överskrider den maximala kapaciteten på din verkstadspress.

 

Som med alla våra andra produkter är Jema Autolifte verkstadspress självklart CE-godkänd då vi är måna om din säkerhet!

Visa produkt